(1)
Rika Ratna Permata; Ahmad M. Ramli; Sinta Dewi Rosadi; Tasya Safiranita Ramli. PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM CLOUD COMPUTING. acta 2021, 4, 226-243.