Published: 2019-12-31

KEDUDUKAN AKTA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN

Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, Tien Norman Lubis

24-42