Editorial Team

EDITOR IN CHIEF:
Amelia Cahyadini
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Scopus ID: 57209028195, Google Scholar: b-V9x1wAAAAJ

MANAGING EDITOR:
Agus Sumpena
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Google Scholar: 4sLGO2EAAAAJ&hl=id&oi=ao

EDITOR:
Imam Mulyana
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Scopus ID: 58540541000, Google Scholar: 2bzSwCAAAAAJ

Mei Susanto
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Scopus ID: 57223185524, Google Scholar: a54YBhMAAAAJ

Ahsan Yunus
Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Scopus ID: 57201773691, Google Scholar: t4yFPzkAAAAJ&hl

Aji Kurnia Dermawan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Scopus ID: 58632841200, Google Scholar: a54YBhMAAAAJ

Jefferson Hakim
Kejaksaan Republik Indonesia, Scopus ID: 58157199700, Google Scholar: 2i6rQP6JO1sA8

Yulinda Adharani
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Scopus ID: 57210576799, Google Scholar: OK-2k44AAAAJ&hl

Budi Arta Atmadja
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Google Scholar: 11IefqQAAAAJ&hl

LAYOUT EDITOR:
Yogi Ginanjar Komara
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Google Scholar: 4sLGO2EAAAAJ&hl=id&oi=ao